14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 36

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 36:

Til § 36
Forslagets § 33 angiver de betingelser indregningskriterier - der skal være opfyldt for at et aktiv eller en forpligtelse kan og skal indregnes i balancen, mens forslagets § 36 angiver til hvilken værdi, aktivet eller forpligtelsen som udgangspunkt skal indregnes. Forslaget viderefører de nuværende regler i gældende lo...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.