14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 27

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 27:

Til § 27
Forslagets § 27 viderefører gældende årsregnskabslovs § 18 om periodeafgrænsningsposter m.v. og implementerer 4. direktivs artikel 18 og 21.Stk. 1 vedrører forhold, der på balancetidspunktet skal klassificeres som henholdsvis periodeafgrænsningsposter eller tilgodehavender under aktiver. Periodeafgrænsningsposter under...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.