14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Årsregnskabsloven § 26

Uddrag fra forarbejderne til årsregnskabsloven § 26:

Til § 26
Forslagets § 26 svarer i sin helhed til gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 5, og implementerer dele af 4. direktivs artikel 9 og 10.Stk. 1 indebærer, at tilgodehavender, der er omsætningsaktiver, og som forfalder til betaling mere end ét år efter regnskabsårets udløb, anses for langfristede. Derved kompenseres i et...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.