14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 22b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22b Mikrovirksomheder, jf. § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give følgende oplysninger i noterne:

  • 1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.

  • 2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. § 63.

  • 3) Oplysninger om visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2.

  • 4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

•••

Stk. 2 En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1, skal oplyse dette i noterne.

•••

Stk. 3 § 11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne i stk. 1 er anvendt.

•••

Stk. 4 §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside