14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Oplysninger
Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), der er anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal særskilt oplyse

  • 1) eventualforpligtelser,

  • 2) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,

  • 3) renter af indskud på egenkapitalen,

  • 4) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,

  • 5) hvorledes underskud er dækket, og

  • 6) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde.

•••

Stk. 3 En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, og hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsætninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,

  • 1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,

  • 2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,

  • 3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og

  • 4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold.

•••
profile photo
Profilside