14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Årsrapporten
For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, aflægge et årsregnskab efter denne lov. Medmindre andet følger af §§ 9 a,18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres med

  • 1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab),

  • 2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og

  • 3) ledelsespåtegning.

•••

Stk. 2 Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle supplerende beretninger, jf. § 14.

•••

Stk. 3 Fællesbetegnelsen for de i stk. 1 og 2 omhandlede regnskaber, beretninger og påtegninger er »årsrapport«.

•••

Stk. 4 Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport efter denne lov. Aflægger en virksomhed et regnskab, der ikke er en årsrapport efter denne lov, må det ikke betegnes som årsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en sådan årsrapport. Bekendtgørelse om mulighed for at anvende internationale regnskabsstandarder (IFRS) før 1. januar 2005 for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

•••
profile photo
Profilside