14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 19

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 19:

Til § 19
Bekendtgørelse nr. 518 af 25. juni 1999 indeholder i § 2, stk. 1, en bestemmelse om åbningsbalancen, der er videreført fra den tidligere bogføringsbekendtgørelses § 14, stk. 1. Forslagets stk. 1, 1. pkt., viderefører denne bestemmelse. Det præciseres, at virksomheden i balancen skal medtage de aktiver og forpligtelser,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.