14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 166

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§166 (Udelades)

•••

Stk. 2 (Udelades)

•••

Stk. 3 (Udelades)

•••

Stk. 4 (Udelades)

•••

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan fravige overgangsbestemmelserne i denne lov og fastsætte yderligere overgangsbestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at lette administrative byrder i forbindelse med overgangen til anvendelse af reglerne efter denne lov. Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)

•••
profile photo
Profilside