14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 165

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§165 Denne lov træder i kraft den 1. januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere, jf. dog stk. 3-6.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996, jf. dog stk. 3 og 6.

•••

Stk. 3 (Udelades)

•••

Stk. 4 (Udelades)

•••

Stk. 5 (Udelades)

•••

Stk. 6 (Udelades)

•••
profile photo
Profilside