14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 163

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 163:

Til § 163
Bestemmelsen viderefører bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 64 b, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser som altovervejende hovedregel kan indbringes for Erhvervsankenævnet. De foreslåede undtagelser fra denne klageadgang, som er ganske få, er begrundet i, at de omhandlede forhold ikke er egne...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.