14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 147

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 147:

Til § 147
Bestemmelsen viderefører den gældende årsregnskabslovs § 2 a, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, som implementerer 7. direktivs artikel 9, stk. 1. Efter forslagets § 112 kan en modervirksomhed, der selv er dattervirksomhed under visse betingelser undlade at aflægge koncernregnskab og i stedet indsende et koncernregnskab for et højere...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.