14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 140

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 140:

Til § 140
Forslaget lovfæster den nuværende praksis i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende suspension af indsendelsespligten for virksomheder under betalingsstandsning efter konkursloven.Når henses til betalingsstandsningens formål og til, at kreditorernes interesser varetages i forbindelse med skifteretsbehandlingen, foreslås de...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.