14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 137a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 137a:

Virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, har pligt til at udarbejde koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS-forordningen).Årsregns...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.