14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 135

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 135:

Til § 135
Forslagets § 135, stk. 1, 1. pkt., kræver, at årsrapporten skal revideres. Pligten omfatter dog ikke virksomheder, der skal følge reglerne i regnskabsklasse A. Ved at foreskrive revisionspligt for virksomheder, der skal følge reglerne i regnskabsklasse B - D, implementeres 4. direktivs artikel 51 og 7. direktivs artike...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.