14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 125

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 125:

Til § 125
Forslagets § 125, stk. 1, bestemmer det samme for oplysningerne som for opstilling, klassifikation og indregning/måling, nemlig at det er de i forhold til koncernen eksterne forhold, der skal anføres og vises. Dvs. at også beløbene i noterne i princippet sammendrages, og interne mellemværender og transaktioner fjernes....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.