14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 123

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 123:

Til § 123
Tilnærmelsen til IAS 22 og hermed afskaffelse af muligheden for straksafskrivning af koncerngoodwill har gjort det aktuelt under visse betingelser at tillade anvendelsen af sammenlægningsmetoden, hvor goodwill ikke indregnes i balancen. Det foregår efter forslaget på den måde, at den i § 122 omhandlede forskelsværdi ik...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.