14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 115

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 115:

Til § 115
Forslagets § 115 viderefører gældende lovs § 57 med hensyn til koncernreglernes hovedprincip: det såkaldte past-equity-princip. Dette fastslår, at de konsoliderede virksomheders aktiver, forpligtelser og egenkapital, økonomiske stilling samt resultatet fra koncernetableringstidspunktet skal beskrives, som om de tilsamm...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.