14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 111

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 111:

Til § 111
Forslagets § 111, stk. 1, lovfæster hidtidig fortolkningspraksis, hvorefter en modervirksomhed i de tilfælde, hvor den eneste eller samtlige dattervirksomheder kan eller skal udeholdes af konsolideringen, slet ikke behøver at udarbejde koncernregnskab, jf. nuværende lovs § 2 b og 7. direktivs artikel 13 og 14.Stk. 2 viderefø...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.