14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 110

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 110:

Til § 110
Forslagets § 110 indeholder højeste grænse for at undtage koncerner fra koncernregnskabspligten. Grænserne er principielt uændret i forhold til nugældende lovs § 2 c, jf. 7. direktivs artikel 6. Dog er direktivernes størrelsesgrænser forøget med 25 % ved ændringsdirektiv 1999/60/EF af 17. juni 1999. Forslaget betyder i...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.