14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 109

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 109:

Til § 109
En koncern består af en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder.Modervirksomheder er defineret i bilag 1, B, nr. 4. Definitionen svarer til gældende lovs § 1, stk. 2, nr. 6, der er en implementering af de obligatoriske bestemmelser i 7. direktivs artikel 1, stk. 1, og de valgfrie bestemmelser i artikel 1, stk. 2, litra ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.