14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 108

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 108:

Til § 108
Forslagets § 108 viderefører gældende lovs § 64, stk. 4, hvorefter Erhvervsministeren ved bekendtgørelse kan fravige lovens regler om statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for til stadighed at sikre den ligestilling mellem statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber, som var forudsat ved lovændringe...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.