14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 107

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 107:

Til § 107
Forslagets § 107, stk. 1, skærper oplysningskravet i gældende årsregnskabslovs § 56, stk. 3, nr. 2, hvorefter der skal oplyses om de ledelseshverv, som virksomhedens bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i danske aktieselskaber bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber. Oplysningen skal sikre, at navnlig aktion...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.