14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 103

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 103:

Til § 103
Forslagets § 103 indebærer, at virksomheder omfattet af klasse D uanset størrelse ikke kan benytte muligheden i § 32, hvorefter visse poster i resultatopgørelsen kan sammendrages under henvisning til påviselig skade for virksomheden i konkurrencemæssig henseende. Bestemmelsen viderefører gældende lovs § 64c, stk. 1...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.