14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arkivloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til arkivloven § 9:

Til § 9
Bestemmelsen svarer til den gældende bestemmelse i § 15 a. Bestemmelsen bemyndiger kulturministeren til, efter indhentet udtalelse fra Datatilsynet, at fastsætte regler om offentlige arkivers opbevaring af materiale af den art, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.Bemyndigelsen er endnu ikke udnytte...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.