14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Kommunerne og regionerne kan oprette arkiver med det formål

  • 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,

  • 2) at sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier,

  • 3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål, samt

  • 4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

•••

Stk. 2 Rigsarkivet samarbejder med de kommunale og regionale arkiver.

•••
profile photo
Profilside