14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arkivloven § 54

Uddrag fra kommentarerne til arkivloven § 54:

§ 54
Bestemmelsen ændrer bestemmelsen i § 52, 2. pkt., i folkeskoleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000. Bestemmelsen lyder:»Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden samt om opbevaring og kassation af oplysninger om elever, der er udskrevet af folke...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.