14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 De myndigheder, der er nævnt i §§ 24 og 33-35, afgør så vidt muligt inden 30 dage efter, at spørgsmål om imødekommelse af en ansøgning om arkivadgang er forelagt den pågældende myndighed fra vedkommende offentlige arkiv, om samtykke kan meddeles. Foreligger en afgørelse ikke inden 30 dage, skal myndigheden underrette det offentlige arkiv om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse forventes at foreligge. Det offentlige arkiv underretter herefter ansøgeren herom.

•••
profile photo
Profilside