14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Kommunale og regionale arkivalier, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, og som skal bevares, skal afleveres til et offentligt arkiv. Afleveringen skal finde sted senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle slettes af den dataansvarlige myndighed.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Datatilsynet nærmere regler om aflevering af sådanne kommunale og regionale arkivalier, som er nævnt i stk. 1. Arkivbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside