14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arkivloven § 11

Uddrag fra kommentarerne til arkivloven § 11:

Til § 11
Bestemmelsen svarer til den gældende bestemmelse i § 9, stk. 3. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 445 af 31. maj 2000. I bemærkningerne til bestemmelsen blev det anført, at myndighedernes betaling skal dække de meromkostninger, der er forbundet med bevaring af papirarkivalier i forhold til elektroniske arkivalie...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.