14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kulturministeren fastsætter til varetagelse af arkivmæssige hensyn regler om behandling, bevaring og kassation af statslige myndigheders arkivalier. Arkivbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter til varetagelse af arkivmæssige hensyn regler om bevaring og kassation af kommunernes og regionernes arkivalier. Arkivbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Kulturministeren kan bemyndige rigsarkivaren til at foretage den mere detaljerede regelfastsættelse om bevaring og kassation af offentlige arkivalier. Arkivbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Rigsarkivet fører tilsyn med reglernes overholdelse.

•••
profile photo
Profilside