14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Rigsarkivaren fastsætter nærmere regler om bevaring og kassation af offentlige arkivalier. Nærmere regler om kommunale myndigheders bevaring og kassation af arkivalier fastsættes efter drøftelse med de kommunale parter. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier

•••

Stk. 2 Kassation af arkivalier må kun finde sted efter bestemmelser, der fastsættes i medfør af bestemmelsen i stk. 1.

•••

Stk. 3 Regler, der fastsættes med hjemmel i stk. 1, bringes til offentlighedens kundskab.

•••
profile photo
Profilside