Arkivbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

§ 5

Rigsarkivaren fastsætter nærmere regler om bevaring og kassation af offentlige arkivalier. Nærmere regler om kommunale myndigheders bevaring og kassation af arkivalier fastsættes efter drøftelse med de kommunale parter. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier

Stk. 2 Kassation af arkivalier må kun finde sted efter bestemmelser, der fastsættes i medfør af bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3 Regler, der fastsættes med hjemmel i stk. 1, bringes til offentlighedens kundskab.