14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed ophæves.

•••

Stk. 3 Administrative forskrifter udstedt af rigsarkivaren med hjemmel i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af andre bestemmelser fastsat med hjemmel i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside