14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Rigsarkivaren kan efter drøftelse med den pågældende myndighed bestemme, at arkivalier, som er en del af en myndigheds videnskabelige samlinger, undtages fra aflevering.

•••

Stk. 2 Rigsarkivaren kan efter drøftelse med den pågældende myndighed bestemme, at arkivalier, der efter 30 år stadig er i administrativ brug, afleveres senere end efter 30 år.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1-2 om udskydelse af afleveringstidspunkt omfatter ikke elektroniske arkivalier.

•••

Stk. 4 Den afleverende myndighed kan efter drøftelse med Statens Arkiver fastsætte en længere afleveringsfrist end 30 år for arkivalier, der i henhold til særlige bestemmelser er klassificeret »fortroligt« eller højere.

•••
profile photo
Profilside