14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Varetagelse af arkivmæssige hensyn
Det påhviler enhver myndighed at sikre, at arkivmæssige hensyn varetages.

•••

Stk. 2 Ved varetagelse af arkivmæssige hensyn forstås

  • 1) at der træffes forholdsregler til sikring af, at arkivalier kan bevares således, at arkivalierne efter aflevering til offentlige arkiver kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed samt anvendes til forskningsformål, samt

  • 2) at der træffes forholdsregler til sikring af mulighed for, at kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier kan foretages.

•••
profile photo
Profilside