14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdstidsloven § 7

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdstidsloven og bygger på lov nr. 395 af 01. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænket, kan tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 2 Afskediges en lønmodtager, fordi denne har rejst krav i henhold til denne lov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

•••

Stk. 3 For lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i § 1, stk. 2, kan sager om krænkelse af rettighederne efter sådan en overenskomst, herunder om en godtgørelse svarende til den i stk. 1 nævnte, eller sager om en godtgørelse for en afskedigelse svarende til den i stk. 2 nævnte, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole.

•••
profile photo
Profilside