14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 64

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Årsrapport og revision
For hvert regnskabsår udarbejder og aflægger bestyrelsen og direktøren en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Når et årsregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen i årsrapporten.

•••

Stk. 2 Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør af § 65 k.

•••
profile photo
Profilside