Bøger, som nævner Arbejdsskadesikringsloven § 21

Bemærk, at § 21 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 21, om det har en betydning.

Den sikrede personkreds

- Side 541 -

...forudsætning, at arbejdsgiveren har antaget den arbejdende. 132 132. Besøgsven, der havde stillet sig til rådighed for, men ikke var antaget af, Røde Kors, var således ikke omfattet af ASL, SM U-3-96. Freelance-arbejdende er også sikret. 133 133. Jockey anset for at være i tjeneste for hesteejeren, selvom han blev antaget til hvert enkelt løb, SM U-7-76.

Læs på JurabibliotekYdelser efter ASL

- Side 546 -

1 betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler mm, jf. ASL § 15,2 erstatning for tab af erhvervsevne, jf. ASL § 17,3 godtgørelse for varigt mén, jf. ASL § 18,4 overgangsbeløb ved dødsfald, jf. ASL § 19,5 erstatning for tab af forsørger, jf. ASL §§ 20-22, og6 godtgørelse til efterladte, jf. ASL § 23.

Læs på JurabibliotekYdelser til efterladte

- Side 548 -

ASL §§ 19-23 indeholder regler om overgangsbeløb til efterladte, forsørgertabserstatning og godtgørelse til efterladte.

Læs på Jurabibliotek