14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsskadesikringsloven § 76f

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsskadesikringsloven § 76f:

Med forslaget foreslås indsat en ny § 76 f i lov om arbejdsskadesikring, med hvilken Finanstilsynet får adgang til at påbyde Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, i tilfælde af at den offentliggør oplysninger om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som efter Finanstilsynets vurdering er misvisende, at offentliggøre berigtigende oplysnin...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.