14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 76a

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 76a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 314 af 10. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§76a § 354 i lov om finansiel virksomhed om Finanstilsynets tavshedspligt finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse på denne lov.

•••

Stk. 2 Ved fastlæggelse af, hvem der er part efter denne lov, finder § 355 i lov om finansiel virksomhed anvendelse med de nødvendige tilpasninger. Partsstatus og partsbeføjelser efter lov om finansiel virksomhed § 355 er efter denne lov begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelse træffes efter den 1. juli 2004.

•••
profile photo
Profilside