14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 71

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Tilsyn m.v.
Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 63, 63 a og 64-70 c.

•••

Stk. 2 Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for bestyrelsens kompetenceområde, jf. § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan give bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring påbud om inden for en fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som Finanstilsynet skønner nødvendige med henblik på at sikre overholdelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i denne lov.

•••
profile photo
Profilside