14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 58a

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 58a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58a Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, alle arbejdsgivere til en brancheundergruppe, jf. stk. 2, med udgangspunkt i følgende hovedbranchegrupper:

  • 1) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding.

  • 2) Industri.

  • 3) Energi og vandforsyning.

  • 4) Bygge og anlæg.

  • 5) Handel, hotel og restauration.

  • 6) Transport, post og tele.

  • 7) Finansiering og forretningsservice.

  • 8) Offentlige og personlige tjenester.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring undergrupper til grupperingen efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i bidragsberegningen henføre arbejdsgivere til en anden branchegruppering, jf. stk. 1, hvis arbejdsgiverens branchekode ikke svarer til den reelle erhvervssygdomsrisiko.

•••
profile photo
Profilside