14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 4

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Alt arbejde for arbejdsgiveren er omfattet af arbejdsskadesikringen. Det gælder arbejde i dennes virksomhed, erhvervsmæssigt eller ej, og i arbejdsgiverens personlige husholdning samt udførelse af privat tjeneste for arbejdsgiveren og dennes familie.

•••

Stk. 2 Personer, der udfører følgende aktiviteter, er også berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7:

  • 1) Udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud.

  • 2) Varetagelse af tillidshverv i forbindelse med de ansattes arbejdsforhold på virksomheden.

  • 3) Forsøg på at redde menneskeliv, forebygge ulykker eller afværge større materielle og kulturelle tab, når forsøget uden at være arbejde efter § 2 dog sker i sammenhæng med sådant arbejde.

  • 4) Forsøg på at redde menneskeliv her i landet, uden at forsøget er en naturlig del af den pågældendes arbejde.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvornår loven skal gælde for skader opstået under befordring til og fra arbejde.

•••
profile photo
Profilside