14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 32

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver, for så vidt angår ulykker.

•••

Stk. 2 For en person under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, for hvem der ikke er forsikringspligt, jf. § 48, stk. 6, påhviler anmeldelsespligten arbejdsgiveren.

•••

Stk. 3 For en person, som har sikret sin egen person efter § 48, stk. 2, og for en person omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4, skal anmeldelsen foretages af den pågældende eller dennes efterladte.

•••
profile photo
Profilside