14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsskadesikringsloven § 27

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsskadesikringsloven § 27:

Til § 27
Bestemmelsen afløser gældende lovs § 43. I konsekvens af, at afløsningsbeløbet foreslås ophævet, er det i stk. 1, 2. pkt. , præciseret, at erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt personer, der er fyldt 63 år eller derover på skadetidspunktet, altid udbetales som et kap...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.