14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsskadesikringsloven § 23

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsskadesikringsloven § 23:

Til § 23
Bestemmelsen er ny. Der henvises til afsnit 3.5 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Bestemmelsen giver som noget nyt mulighed for, i særlige tilfælde, at tilkende de efterladte en godtgørelse for psykisk lidelse eller krænkelse som følge af en nærtståendes død. Der foreslås ikke indført en gene...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.