14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsretsloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsretsloven § 6:

Til § 6
Bestemmelsen er en uændret videreførelse af den gældende lovs § 6, dog er bestemmelsen redaktionelt ændret og »domsforhandling« ændret til »hovedforhandling« i overensstemmelse med en tilsvarende ændring af sprogbrugen i retsplejeloven, jf. § 1, nr. 1, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (P...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.