14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 35

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

•••

Stk. 2 Lov nr. 183 af 12. marts 1997 om Arbejdsretten ophæves.

•••

Stk. 3 Loven finder anvendelse på faglige voldgifter, der indledes efter lovens ikrafttræden. § 34 gælder for afgørelser, som træffes efter lovens ikrafttræden, og for afgørelser, som er truffet inden lovens ikrafttræden, og som kunne fuldbyrdes efter lov nr. 183 af 12. marts 1997 om Arbejdsretten.

•••

Stk. 4 De ordinære dommere og suppleanter, som i medfør af § 3 i lov nr. 183 af 12. marts 1997 om Arbejdsretten er beskikket for 5 år regnet fra den 1. januar 2008, fortsætter, indtil beskikkelsen udløber.

•••
profile photo
Profilside