14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 3

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Rettens ordinære dommere og suppleanter beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra følgende organisationer og myndigheder:

  • 1) 3 ordinære medlemmer og 6-8 suppleanter indstilles af Dansk Arbejdsgiverforening.

  • 2) 1 ordinært medlem og 4-6 suppleanter indstilles af Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i fællesskab.

  • 3) 2 ordinære medlemmer og 4-6 suppleanter indstilles af Finansministeriet, Danske Regioner og KL i fællesskab.

  • 4) 4 ordinære medlemmer og 10-12 suppleanter indstilles af Landsorganisationen i Danmark.

  • 5) 2 ordinære medlemmer og 7-9 suppleanter indstilles af FTF, Akademikernes Centralorganisation og Ledernes Hovedorganisation i fællesskab.

•••

Stk. 2 Beskikkelsen gælder for 5 år regnet fra en 1. januar og foretages hvert 5. år på grundlag af de indstillinger, som organisationerne og myndighederne har meddelt retten. Er en indstilling ikke modtaget inden udgangen af december, beskikker beskæftigelsesministeren på egen hånd den eller de manglende.

•••

Stk. 3 Genbeskikkelse kan finde sted.

•••

Stk. 4 Afgår en ordinær dommer eller suppleant i løbet af 5-års-perioden, beskikkes en anden for den resterende del af perioden efter indstilling fra vedkommende organisation eller myndighed.

•••
profile photo
Profilside