14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arbejdsretsloven § 28

Uddrag fra kommentarerne til arbejdsretsloven § 28:

Til § 28
I bestemmelsen foreslås en kodificering af den måde, hvorpå der allerede træffes afgørelser i de faglige voldgiftsretter.Som udgangspunkt træffes der afgørelse ved stemmeflerhed blandt de partsudpegede medlemmer, jf. forslaget til stk. 1, 1. pkt. I praksis forholder det sig ofte således, at der ikke blandt de partsudpegede voldgiftsmedlemmer e...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.