14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 25

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 En faglig voldgiftsret består af en opmand, der udpeges af Arbejdsrettens formand, jf. § 27, samt 4 andre medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af lønmodtagerparten og 2 medlemmer af arbejdsgiverparten. Opmanden fungerer som rettens formand.

•••

Stk. 2 Parterne kan beslutte at etablere voldgiftsretten med blot 1 medlem fra hver side eller uden partsudpegede medlemmer.

•••

Stk. 3 Parterne kan beslutte, at formandskabet skal bestå af 3 opmænd.

•••
profile photo
Profilside